maanantai 19. joulukuuta 2016

Väliaikatietoja

Syksy on kulut hurjaa vauhtia ja me blogin pitäjät emme todellakaan ole siinä aikataulussa kuin kuvittelimme. Arjen vastuut ja itsensä johtamisen vaikeus ovat yllättäneet meidät... vaikka, jos olisi alkusyksystä kalenteria katsonut, niin nyt ei tarvitsisi ihmetellä.

Blogi on kuitenkin alkanut herättää kiinnostusta. Olemme saaneet lukijoilta viestejä... että olkaa nopeampia! Joo, hitaasti kiiruhtaen... yritämme parhaamme! On kuulunut myös huhuja, että jotkut steinerkoulut aikovat ottaa nämä sisällöt yhteisen tarkastelun ja keskustelun aiheeksi opettajakunnan kokouksissa. Aivan mahtavaa!

Lisää käännöstä tulee varmaankin tuossa joululoman siinä vaiheessa, kun pahin ähky on ohi ja aivot tarvitsevat lisää työtä. Sitä ennen voitte lukea Steinerkasvatus-Takojan teemalehdessä ilmestyneen Satu Soutolahden artikkelin (alla) - ja Outi Rousun meistä tekemän pienen haastattelun.

Tai aloita lukemaan alusta kronologisessa järjestyksessä blogia läpi!

PS. Me vedämme yhdessä myös taideryhmää Kasvatuksen henkinen ulottuvuus -Talviseminaarissa 4.–5.2.2017. Taideryhmän teemana on kohtaaminen! Tervetuloa harjoittelemaan kohtaamisen taidetta kanssamme!

Artikkeli on tässä:


Kuka vastaa steinerkoulussa?

Steinerkoulujen hallinto on ideaalisuuden läpäisemä ja käytännön sanelema. Kun Rudolf Steinerin kolmijäsenteisen yhteiskunnan mallia yritetään toteuttaa steinerpedagogisissa yhteisöissä, on se harjoituksen tie kaikille vastuullisille. Valentin Wemberin kirja vastuusta ja johtamisesta steinerkoulussa nostaa yhteisöllisen johtamisen haasteet tuoreesti esille, pölyttää steinerkoulujen käytänteitä ja herättää lukijan pohtimaan oman yhteisönsä tapaa tehdä ratkaisuja. Nyt se on luettavissa suomeksi omassa blogissaan. Luku luvulta.


Teksti: Satu Soutolahti


Pia Palen ja Pia de Leeuw van Weenenin uusi steinerkasvatusaiheinen blogi tarttuu ajankohtaiseen ja tärkeään aiheeseen – steinerkoulujen hallintoon. Blogi on oikeastaan käännös Valentin Wemberin kirjasta Sole Responsibility – How Teachers, Parents and Pupils Might Run a Waldorf School: A New Approach. Kuten kirjan otsikko lupaa, se tarjoaa uudenlaisen ja rohkean näkökulman kollegiaaliseen hallintotapaan. Kirja nostaa uuteen valoon useita steinerkoulun hallinnon käytäntöjä, jotka ovat vuosikymmenten aikana muodostuneet itsestäänselvyyksiksi.
Steinerpedagogiseen perinteeseen pohjaavan kollegiaalisen hallinnon vaikeimmat kysymykset lienevät vastuun jakaminen, vastuun kantaminen, päätöksenteko ja johtaminen. Wemberin kirjan sanoma rakentuu myös näiden aiheiden ympärille, ja hän haastaa pohtimaan niiden merkitystä steinerkoululiikkeen parissa sen oman edun nimissä. Vaikka Pia Pale kuvaa hänen otettaan asioihin rohkeana tuuletteluna, hän tunnistaa Wemberin sanoissa silti rakkauden aiheeseen. Palen mukaan Wember tarttuu koululiikkeemme haavoittuviin kohtiin vahvalla asiantuntemuksella.
Steinerpedagogina olen kokenut usein, että opettaja saa steinerpedagogisesta ihmis- ja oppimiskäsityksestä vankan pohjan, jonka varaan oma opetus on mahdollista rakentaa. Haasteiden edessä steinerpedagoginen käsitys toimii todellisena voiman ja viisauden lähteenä, jota vasten omaa toimintaa voi peilata. Perustelut, jotka siitä lähteestä ammennetaan, ovat kokemukseni mukaan olleet vahvoja ja kestäneet myös ulkopuolisen tarkastelun. Tällä hetkellä steinerkoulun hallinnon kanssa asia ei ole näin.
Wemberin kirja on osoitus ilmiöstä, joka on tunnistettu steinerkouluissa tehdyissä tutkimuksissa. Fabio Bento on tutkinut päätöksentekoa norjalaisessa steinerkoulussa, ja hänen mukaansa tänä päivänä steinerkoulut eri puolilla maailmaa kohtaavat sekä yhä monimutkaistuvia ulkopuolelta kouluun suuntautuvia vaatimuksia että sisäisiä havaintoja hallintomallin rajallisuudesta. Myös muut tutkimukset tunnistavat asetelman, jonka Eriksen esittelee otsikossa: ”Mellom ideal og virkelighet …”. Steinerkoulujen hallinnon järjestäminen koetaan selviytymistaisteluna ideologian ja toimintaympäristön ristipaineissa sen sijaan, että steinerpedagoginen filosofia voisi olla kantava voima ja perusta koulun hallinnolle.
Tutkimusta ja keskustelua aiheesta tarvitaan. Organisaatiot, hallinto ja johtaminen ovat maailman tutkituimpien teemojen joukossa. Vaikka liikkeen omaa filosofiaa ei suoranaisesti voi syventää ei-antroposofisista lähteistä, se mitä nämä ulkopuoliset tutkimukset voivat tarjota, on käsitteitä, joiden avulla keskustelu voidaan avata myös steinerkoulukontekstissa.
Esimerkkinä tästä; Jyväskylän yliopiston professori Aini-Kristiina Jäppinen on tutkinut yli kymmenen vuoden ajan yhteisöllisyyttä. Hänen yhteisöllisen johtamisen mallissaan johtajuus aukeaa yhteisön ominaisuuksina ja sisäisenä tilana, yhteisöllisyyden ytimenä, joka on ihmisten välisen vuorovaikutuksen muodostama monitasoinen ja kompleksinen systeemi. Jäppinen kirjoittaa elävästä ja todellisesta yhteisöllisyydestä. Hän asettaa yhteisöllisyyden käsitteen mahdollisuuksille selkeän suunnan, yhteisöllisyyden tarkoituksellisen kehittämisen. Hänen mukaansa yhteisön on mahdollista esimerkiksi ulkopuolisten mallien avulla ennakoida, ymmärtää ja tarkastella oman systeemin kehitystä ja yhteisöllisyyden tilaa – silti ilman, että johtajuutta pitäisi ymmärtää perinteisenä mallina, jossa yksi ihminen seisoo toisten edessä. Wember kuvaa kirjassaan hienosti oivaltaen tilanteita, jolloin yhteisön sisällä vaikuttavat asiat eivät ole tiedostettuja. Tähän asti blogissa on käsitelty lähinnä vastuuseen ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Jään kiinnostuneena odottamaan, mitä vastauksia kirja kenties tarjoaa.
Teen itse tutkimusta Oslon steinerpedagogiseen yliopistoon steinerkoulujen hallinnosta ja opettajakunnan työskentelystä. Wemberin kirja vaikuttaa myös tutkijan silmissä oivalliselta peililtä, joka heijastaa steinerkoulujen todellisuutta ja arkea monesta kulmasta. Kaikki me tiedämme, että ainakin silloin tällöin peiliin katsominen kannattaa. Jos olo on vähän raihnainen, se todennäköisesti näkyy myös peilistä. Heijastuksen kautta voi saada vahvistuksen sille, että asialle kannattaisi ehkä tehdä jotain. Suosittelen lämpimästi sekä blogia että peiliin katsomista kaikille steinerpedagogiikan parissa toimiville!
Teksti: Satu Soutolahti
MUUT LÄHTEET
Bento, F. (2015). Complexity and change in Waldorf schools: a narrative study into perceptions of decision-making processes. Research on Steiner Education, 6(2), 78-94.
Eriksen, G. (2008). Mellom ideal og virkelighet: sosiale konflikter ved Steinerskolen. [Between ideal and reality: social conflicts in the Waldorf school] (Pro gradu –tutkielma). Julkaisija DUO, University of Oslo. Haettu osoitteesta:  https://www.duo.uio.no/handle/10852/15710

Jäppinen, A.-K. (2012). Onnistu yhdessä! Työyhteisön kehittämisen 10 avainta. Juva: Bookwell Oy


Linkki haastatteluun on tässä: Vastuu ja johtaminen steinerkoulussa - bloggaajat haastattelussa


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti